IT-PROJEKT

Det lönar sej alltid att planera ett IT-projekt väl. IT-systemplanering förbereder IT-projektet, ju bättre du har planerat, desto större sannolikhet att själva IT-projektet blir framgångsrikt. Under IT-projektet genomförs planer – snabbt och effektivt – och kostnaderna hålls under kontroll.

Som företagare eller företagsledare är det din uppgift att veta varför ett IT-projekt genomförs. Vilka är målen för IT-projektet och vilka är projektets ramar. Vad som görs och hur det görs är IT-projektledarens ansvar. Du bör välja en bra projektledare och ett bra projektteam för att få ett lyckat projekt. Xifof Oy kan erbjuda hjälp både i rollen som projektledare och som medlem i projektgruppen.

Traditionell projektmodell (vattenfallsmodell)

 • vaatimusten määrittely
 • suunnittelu
 • toteutus
 • testaus
 • asennus
 • dokumentointi
 • ylläpito

Vattenfallsmodellen är bra i situationer när du är helt klar över vad du vill och när du får en helhetsbild av hur projektet påverkar allt.

Fördelar med vattenfallsmodellen

 • tilaajana tiedät mitä saat
 • saat selkeän kuvan kustannuksista jo aikaisessa vaiheessa (edellyttäen ettei tule muutoksia suunnitelmaan)
 • tiedät koko ajan missä mennään ja mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi
 • voit toteuttaa projektin suuressakin organisaatiossa (vaatii hyvän dokumentaation)

Nackdelar med vattenfallsmodellen

 • on hyvin vaikeata tehdä muutoksia projektiin vaikka on ilmennyt uutta tietoa
 • jos pitäisi tehdä muutoksia projektiin niin pitäisi oikeastaan aloittaa kokonaan uusi projekti uudella aikataululla ja kustannusarviolla
 • näet tuloksen vasta kun projekti on valmis

Agil projektmodell

 • yritysjohto kertoo visionsa ja prioriteetit
 • projektiryhmällä on suunnittelupalaveri – laaditaan suunnitelma
  • tähän palataan aina kun tulee uutta relevanttia tietoa
 • suunnitelma toteutetaan ja voidaan toimittaa
 • kun ollaan toimitettu seurataan tulosta – miten tulos toimii
  • käyttäjien palaute on tärkeä
  • mitataan se mitä voidaan mitata
 • palaute ja mittaustulokset kerätään ja analysoidaan
 • palataan suunnittelupalaveriin – ollaan saatu uutta tietoa ja voidaan laatia uusi suunnitelma sen pohjalta

Fördelarna med den agila projektmetoden

 • voidaan ketterästi tehdä muutoksia projektin aikana – aina jos saadaan uutta tietoa
 • projektin vaatimuksia voidaan muuttaa projektin aikana, sekä lisätä että poistaa
 • voidaan muuttaa prioriteetit
 • voidaan testata jatkuvasti
 • saadaan ja hyödynnetään palautetta jatkuvast

Nackdelar med den agila projektmetoden

 • lopullisia kustannuksia ei ole niin helppo arvioida projektin alussa
 • lopputulos voi poiketa paljon alkuperäisestä suunnitelmasta
 • malli ei sovi isoihin pitkäkestoisiin projekteihin

Slutsatser

För små företag och relativt små projekt kan man ofta rekomendera den agil projektmodellen. Ofta är situationen att du inte vet exakt vad du vill ha – du vet inte hur du ska göra en komplett kravlista. Beställer du ett IT-system med en viss låst kravlista och märker att du inte har tagit hänsyn till alla viktiga saker är du i en svår situation. Leverantören hänvisar till kravlistan och uppger att ärendet i fråga inte hör till projektet – trots att du tycker att det är ganska tydligt (nu när du har märkt det).

Har du en bra projektledning som genomför projektet med agilt projektarbete och även IT-systemleverantören är involverad med en agilt attityd blir slutresultatet troligen bättre än med vattenfallsmodellen. Vattenfallsmodellen är svår och leder ofta till ”no-brainer” situationer.

Xifof hjälper gärna till i dessa frågor – vänligen kontakta oss

En pålitlig partner

Skicka meddelande