FYSISK DATASÄKERHET

En viktig aspekt av datasäkerhet är fysisk datasäkerhet – skydda dina lokaler och din utrustning. Skydda lokalen från brand-, vatten- och andra liknande skador. Servern kommer förmodligen inte att fungera om ett vattenrör har spruckit i serverrummet och hällt vatten på utrustningen. Viktiga dokument går inte att läsa om de har brunnit upp. Du kan inte använda dina datorer om de blivit stulna.

Säkerhetsklassificering av lokaler

Det är värt att säkerhetsklassificera företagets lokaler – och sedan fundera på hur man skyddar de olika kategorierna av lokaler.

 • Missä tiloissa käsitellään ja tallennetaan yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeimmät tiedot? Näitä tiloja kannattaa suojata erityisen hyvin.
 • Työhuoneisiin ei välttämättä pidä päästä ulkopuolisia liikkumaan mielin määrin.
 • Asiakaspalvelupisteet pitää suunnitella niin että asiakkaat viihtyvät ja voivat hoitaa asianasa, mutta eivät pääse vahingossakaan käsiksi tietoja joihin heidän ei tule päästä käsiksi.

Brand och temperaturer

Idag är bränder lyckligtvis sällsynta – men de är desto mer destruktiva om de inträffar. Även höga temperaturer eller stora temperaturfluktuationer är illa för datorer och IT-utrustning.

 • huolehdi paloturvallisuudesta
 • huolehdi sopivasta ja tasaisesta lämmöstä
 • tarkkaile/monitoroi tilaa
 • hanki hälytysjärjestelmä

Vattenskada

IT-utrustning gillar inte fukt eller vatten. Vatten ger ofta problem direkt. Fuktiga förhållanden kan orsaka problem med tiden.

 • palvelinhuoneessa eikä sen yläpuolella saisi olla vesijohtoja tai -pisteitä.
 • palvelimet ja muut IT-laitteet kuuluu laittaa korotetulle paikalle, ei lattialle

Störningar i el-distributionen

Datorer och servrar vill ha bra och stadig el. Utan el stängs de av direkt – och orsakar problem. Elektriska spikar söndrar utrustning. För mycket ström kan förstöra data.

 • varavirtajärjestelmä (UPS) kannattaa käyttää tärkeissä laitteissa
 • sähköpiikkejä suodattava laitteisto kannattaa käyttää tärkeissä laitteissa
 • tuplatut powerit on keino parantaa palvelimien toimivuutta
 • kannettavien tietokoneiden ja älylaitteiden akkuja kannattaa tarkkailla

Hur rör sej folk i företagets utrymmen

Fri rörlighet är en viktig sak, men det är lite krånglig ur datasäkerhetssynpunkt. Särskilt utomståendes rörlighet i företaget bör hållas under kontroll. Du kan också fundera på hur företagets egen personal rör sej i lokaliteterna. Det kan vara värt att skydda serverrummet, företagsledningsrummen och vissa dokumentarkiv.

 • kokoustilat paikoissa mihin asiakkaat pääsee helposti kulkematta työtilojen läpi
 • mekaaniset tai sähköiset lukot
 • videovalvonta strategisissa kohteissa
 • vartiolikkeen käyttö

Andra risker

Det går inte att skydda sig mot alla risker. Som företagsledare bör du fundera över vilka risker som är verkliga för ditt företag.

 • liikkuuko henkilökunta paljon – miten säilytetään kannettavat tietokoneet
 • työskenteleekö henkilökuntasi etätyöpisteistä – onko tämä tila turvallinen

Xifof hjälper gärna till i dessa frågor – vänligen kontakta oss

En pålitlig partner

Skicka meddelande