XIFOF MOLNTJÄNSTER

Xifofs konsulter kan hjälpa dig på många sätt i IT-frågor, vi löser IT-problem och vi kan effektivisera systemen. Inom molntjänster kan vi erbjuda molntjänster som passar dig och vi kan hjälpa dig att välja en bra tjänsteleverantör.

Att flytta till en molntjänst är egentligen som vilket som helst IT-implementeringsprojekt. Du måst planera väl, du måst testa och du måst satsa på implementering och användarutbildning. Anskaffning, installation och underhåll av utrustning och mjukvara faller bort – men själva användningen och frågor som har med det att göra måste hanteras på samma sätt som i en situation där du skulle använda dina egna servrar.

xifof molntjänster

När skall du tänka på att övergå till molntjänster?

Alltid när det blir förändringar i systemen

Alltid när det sker förändringar i företaget skall du fundera på om det skulle vara vettigt att flytta IT-ärenden till molnet

● när det sker förändringar i din verksamhet
● när ditt storleken på ditt företags ändras
● när något programpaket behöver uppdateras
● när du skall ta i bruk något helt nytt programpaket
● när administratören av den gamla servern “försvinner”

När den gamla servern krånglar

Om du har en egen server någonstans i hörnet så bra… så länge det fungerar. Men om servern börjar krångla skall du fundera på om det skulle vara vettigt att flytta programvaran till molnet

● om din gamla server behöver förnyas
● om din gamla server är utanför garantin
● om underhållskostnaderna för din gamla server ökar

Varför ska du flytta saker till molnet?

”Livet är så mycket lättare när du har en sak mindre att oroa dej för” sades det i en gammal reklam – och så är det.

Gör det enkelt för dej

● inget köp av utrustning
● inga installationer
● inget underhåll
● systemen är omedelbart tillgängliga för alla användare efter användarutbildning
● information och dokument finns på samma plats
● inga dubbletter av dokument som skickas fram och tillbaka via e-post
● tillgänglig på alla stationära och mobila enheter
● användningen kan fortsätta snabbt även om din egna dator går sönder – gå till ”KitiMarket” och att köp en ny och så kan du fortsätta arbeta

Kostnadseffektivitet

Skaffar du en egen server måste du tänka noga på vilken typ av server du får. Ofta köps en server som måste hålla i minst fem år. Detta innebär ofta att man köper en stor och dyr server. Om du byter till en molntjänst kan du öka kapaciteten efter behov.

● du behöver inte investera i dina egna servra
● du behöver inga experter för att underhålla dessa system
● du kan köpa tjänsterna till ett fast års- eller månadspris och du behöver inte oroa dig för oförutsedda utgifter
● när du köper IT-infrastruktur som en tjänst baseras kostnaderna på faktisk användning, till exempel på månads-, vecko-, daglig-, timmes- eller till och med minutbasis
● Skalningstjänster
○ du kan köpa extra kapacitet tillfälligt
○ tjänster är flexibla efter dina affärsbehov
● Du binder inte för mycket kapital i systemet
○ det är ofta mer vettigt att betala för användning än att äga

Säkerhet

Tjänsteleverantörer tar hand om driftsäkerheten
● de grundläggande lösningarna är tekniskt tillförlitliga
○ bra utrustning
○ bra utrymmen (strömförsörjning, temperatur + fysisk säkerhet)
○ bra datakommunikationsförbindelser
● alltid i uppdaterade och konsekventa versioner

Möjligheter

Du kan reagera på saker snabbt – när du ser en ny möjlighet någonstans kan du börja väldigt snabbt

● möjliggör nya verksamhetsmodeller
● betydligt kortare utvecklingstid från idé till genomförande

Skicka meddelande

Vad allt kan flyttas till molnet

Jörn Donner sa en gång ”Det lönar sej alltid läsa… men allt är inte värt läsa”. Detsamma gäller molntjänster. Nästan allt kan flyttas till molnet… men det lönar sej inte flytta allt till molnet.

● nästan alla IT-system
● nästan alla servrar
● nästan all programvara

Innan du flyttar saker till molnet är det en bra idé att prata med en expert. Xifof hjälper dig i dessa frågor.

Vart kan du flytta

Det finns många olika slags tjänsteleverantörer. Xifofs konsulter hjälper dig att välja en bra tjänsteleverantör – eller eventuellt kan vi erbjuda dig lämpliga molntjänster själva.

Offentligt moln

”Offentligt moln” avser tjänster som levereras på det offentliga internet – detta är tillgängligt för alla. Du använder förmodligen redan molntjänster i det offentliga molnet. Till exempel::

● webmail
● Microsoft 365 / Google workspace
● Teams / Google meets / Skype…
● Dropbox
● Facebook / LinkedIn / WhatsApp
● nätbutiker/biljetttjänster

Det offentliga molnet är ofta en mycket kostnadseffektiv lösning även för företag att köpa. Till exempel Microsoft 365-tjänster eller Salesforce kundhantering är mycket använd programvara för företag. En nackdel med det offentliga molnet är att du inte kan veta i vilket hörn av världen tjänstens servrar finns.

Privat moln

Det privata molnet skyddas av väggar/brandväggar. Endast personer som har tillstånd kan ta sig dit. Ofta används någon typ av VPN-lösning. På så sätt höjs datasäkerhetsnivån. Servrarna finns i tjänsteleverantörens lokaler – åtkomsten där är skyddad.

Ett privat moln är ofta ett bättre alternativ om du vill köra din egen speciella mjukvara.

Det gör att du som kund kan skapa regler för vem som kan komma åt och varifrån kan komma åt ditt företags privata moln. Tjänsteleverantören tar hand om enhetens datasäkerhet. Naturligtvis kan du bygga ett privat moln på ett sådant sätt att du även äger och underhåller enheterna själv.

Hybridmoln

Ett hybridmoln är en uppbyggnad som dels använder ett publikt moln och dels ett privat moln. Du kan till exempel köpa datorkraft för en speciell aktivitet från ett offentligt moln, även om du annars verkar i ett privat moln

Situationer när det inte är värt att överföra

Om allt fungerar bra

”Om det fungerar – rör det inte” är en gammal ingenjörssanning – och så här är det – fungerar det bra ska man inte peta på dem. En annan sak är, fungerar saker bra, eller är du bara så van vid hur saker fungerar även om de inte riktigt fungerar bra eller effektivt.

Dåliga datakommunikationsförbindelser

Om du har dåliga datakommunikationsförbindelser är det ingen bra idé att överföra saker till molnet.

Mycket hemligt

Risken är mycket liten, men det är alltid möjligt att information går förlorad, förstörs eller förvanskas och i värsta fall kan information läcka ut i en okänd parts ägo. Har du en egen server kan du själv bygga mycket bra datasäkerhet. Allt ligger i dina egna händer – du kan bygga datasäkerhetsärenden själv – du behöver inte förlita dig på utomstående.

Sluten miljö

En fabrik eller ett laboratorium där maskinerna arbetar i ett internt nätverk och inte behöver anslutningar utanför fabriken. Externa anslutningar kan orsaka mer skada än nytta – i den här situationen skall du inte flytta till molnet.

Att använda en molntjänst ur ett datasäkerhetsperspektiv

Datasäkerhetsperspektiv

Själva molntjänsten ur ett datasäkerhetsperspektiv

Molntjänster är i allmänhet säkra. Molntjänstleverantören har betydligt mer datasäkerhetsexpertis, jämfört med ett vanligt litet eller medelstort företag vars bransch inte är ITC.

● utrymmet är bra och säkert
● utrustningen och programvaran övervakas
● utrustningen underhålls regelbundet
● operativsystem underhålls och uppdateras regelbundet
● programvaran underhålls och uppdateras regelbundet

Att använda en molntjänst ur ett datasäkerhetsperspektiv

Användningen av molntjänster kan vara en svag länk.

● molntjänsten kan nås med ett användarnamn och lösenord. Om ditt lösenord inte förblir hemligt kan ”vem som helst” som kommer på ditt lösenord ta sig dit
○ kanvänd ett bra lösenord (t.ex. ett lösenord med många tecken)
○ använd tvåstegsautentisering (t.ex. lösenord + kod skickas till telefonen)
● om någon kan komma åt din dator kan de komma åt din molntjänst
○ använd ett bra lösenord på datorn + kom ihåg att låsa din dator när du inte använder den
○ använd en bra PIN-kod på din surfplatta + kom ihåg att låsa din surfplatta när du inte använder den
○ använd en bra PIN-kod på din smartphone + kom ihåg att låsa telefonen när du inte använder den
● åtkomst till molntjänsten kan begränsas om så önskas, t.ex. varifrån den kan nås (se ”privat moln”)