OUTSOURCE IS OUT – WELCOME INSOURCE

Din IT-avdelning

Xifof IT-avdelning stöder din verksamhet.
Vi gör det tillsammans.

Xifof Din IT-avdelning

IT-avdelningen är en viktig del av ditt företag, men är klart att själva affärsverksamheten det viktigaste. Xifof är ditt företags IT-avdelning. Tillsammans funderar vi på hur IT-ärenden kan förverkligas så att de stödjer din verksamhet. Vi planerar och genomför IT-ärenden genomtänkt.

Som företagledare tar du hand om din affärsverksamhet, vi tar hand om dina IT-ärenden. Vi ser till att ditt företag har en lagom stor, fullt fungerande och säker IT-helhet!

Xifof fjärrsupport

BESTÄLL IT-systemanalys

Det lönar sej att börja med en analys

Det är bra att veta vad man har. Det är lättare att fatta bra beslut om man känner till den aktuella situationen. Det börjar med en analys – vi går igenom ditt IT-system, vi tar reda på vad det består av. Vi tar reda på vad de olika delarna av systemet används till. Vi diskuterar med företagets ledning vad som behövs. Vi frågar också personalens åsikter – vilka saker fungerar bra och vilka saker som skulle kunna fungera bättre.

En IT-systemanalys är bra att göra regelbundet. IT-analysrapporten kan användas i planering och är en del av IT-systemdokumentationen – ofta företagets första systemdokumentation. Analysen kan få fram saker som företagsledningen inte är medveten om och som bör reageras på. Det är alltid bättre att känna till saker och ting än att leva i lycklig okunnighet – okunskap leder ofta till obehagliga överraskningar.

xifof molntjänster

Xifof molntjänster

“Molnet” kan nuförtiden användas till mycket – men inte till allt. Ett litet eller medelstort företag kan till exempel överföra e-post-, fil-, ERP-, CRM- och backupservrar till molnet.

Före överföringen bör du förstås fundera noga på om molnet är det bästa möjliga alternativet för det aktuella IT-systemet. När man beslutar om att ta ibruk molntjänster är det viktigt att planera själva övergången noggrant så att det inte blir avbrott i verksamheten.

När ska man inte flytta till molnet?

Det finns situationer när molnet inte är rätt lösning. Om ”allt fungerar” och dina servrar har förnyats nyligen finns det förmodligen ingen anledning att flytta. Om det däremot är dags för nya servrar (HW) – då kan det vara rätt tillfälle att flytta saker till molnet. Om dataförbindelserna är svaga eller dåliga är det ingen bra idé att byta till molntjänster.

Datasäkerhet

Vi hjälper dig att bedöma den aktuella situationen. Vi ser till helheten och vi vidtar nödvändiga åtgärder. Datasäkerhet skall inte ignoreras – den skall sköta här och nu!

Kunderna berättar

SH-TEKSOR OY
Xifof jobbar som SH-Teksors interna IT-avdelning. Tillsammans med Xifof funderar vi på IT-lösningar som fungerar för oss. SH-Teksor tillhör en liten koncern – Xifof vet hur man kommunicerar med koncernledningen och ser till att de IT-lösningar som görs här i Finland passar in i koncernens system.
På SH-Teksors fabrik i Tusby ses Xifof inte så ofta längre – de kan göra mycket med fjärranslutningar. Men när det behövs är Xifof ofta där snabbt. Datorerna fungerar och fabriken är igång!
Harri Kaasinen, vd, Tusby
BLOMSTERHUSET I BORGÅ
Verksamheten i Blomsterhuset i Borgå kräver många IT-lösningar, oavsett om de är relaterade till hårdvara, mjukvara, webbplatser eller Sociala medier.
Vi får alltid experthjälp och snabb service från XIFOF. Vi kan även rekommendera XIFOFs tjänster till andra.
Ann-Len Bäck, vd, Borgå
Multi-Link Terminals Ltd
Xifof har lyckats lära sig och förstå hur en hamnoperatör fungerar och vilka slags IT-lösningar som krävs. MLT har verksamhet både i Nordsjö i Helsingfors och i Mussalo hamn i Kotka. Xifofs tekniker ser till att både datorer och datakommunikation fungerar på våra kontor och i våra arbetsmaskiner. Ofta tar Xifof hand om saker på distans, men de är inte rädda för att klättra i stora lyftkranar eller LUK:ar om det behövs.
MLT hade tidigare sina servrar i egna lokaler – nu har alla tio servrar flyttats till Xifofs molnservrar. Xifof ser till att saker fungerar dag och natt, både på vardagar och på helger. Fartygen lastas när de anländer till hamnen, oavsett om det är kontorstid eller nattskift. Xifof har alltid svarat i telefon om det har varit problem – och Xifof har alltid löst problemen!
Dirk van Assendelft, vd, Helsingfors
Doublezero Oy
Xifofs molnserver har fungerat felfritt i sex år nu. Xifof sätter upp servrarna och sköter deras underhåll. Vi underhåller huvudsakligen våra mjukvarustackar som körs på servern själva, men vid behov hjälper Xifof snabbt.
Niko Lehikoinen, CTO, Partner

Xifof databank

Vi berättar om aktuella frågor, hur ditt företag ytterligare kan förbättra IT-frågor. Se alla artiklar.

Ingen artikel tillgänglig

Beställ IT-systemanalys

Du kan alltid ringa eller skriva till oss. Ta kontakt.

Skicka meddelande