HANTERA FÖRETAGETS DATASÄKERHET

Att ta hand om datasäkerheten är en uppgift precis som andra ledningsuppgifter. De flesta saker som rör datasäkerhet är väldigt enkla – du måste skapa en företagskultur där du tänker och agerar säkert: lämna inte dörrarna olåsta när du lämnar byggnaden, lämna inte datorn olåst när du lämnar din arbetsplats, lämna inte datorn i baksätet i bilen, lämna inte smartphonen på barbordet när du går på toaletten…

Nedan listar jag några saker som du som företagsledare bör tänka på. En av de viktigaste sakerna är att hela företagsledningen måste stå bakom datasäkerhetspolicyn. Om du lyckas skapa en företagskultur där att tänka kring datasäkerhet är en självklarhet har du redan kommit långt. För att lyckas bygga en sådan atmosfär är det absolut nödvändigt att hela ledningen är med.

  • Nykytila – kun alat miettiä yrityksen tietoturva-asioita on hyvä aloittaa nykytilasta
  • Riskit – minkälaisia riskejä voi olla, sekä sisäisiä että ulkoisia
  • Yritysjohto mukaan – yritysjohtajana sinun on selkeästi viestittävä että olet sitoutunut ja mukana
  • Tietoturvapolitiikka – liiketoimintasi kaikkia osa-alueita koskeva ohjeistus on tärkeä
  • Vastuualueet – tietoturvasta vastuussa olevat henkilöt pitää tietää mitkä alueet ovat hänen ja miten pitää toimia eri tilanteissa
  • Tietoturvaohjeistukset – selkeät ohjeet eri tilanteita varten
  • Suunnitelmat – hätäsuunnitelma on tärkeä siinä tilanteessa jos jotain kuitenkin on mennyt pieleen
  • Sopimukset – tietoturva-ajattelu sinetöidään sopimuksissa sekä henkilökunnan että kumppaneiden kanssa, asiakkaita unohtamatta

Texten ovan är en mycket kort sammanfattning av datasäkerhet – men det är här du kan börja. En företagare bör tänka på dessa saker minst en gång om året – är allt okej?

Xifof hjälper gärna till i dessa frågor – vänligen kontakta oss

En pålitlig partner

Skicka meddelande