PROGRAMVARUSÄKERHET

Du behöver program för att komma åt din data och för att behandla data. Det är viktigt att se till att programmen fungerar och är tillgängliga. Program av dålig kvalitet kan vara en säkerhetsrisk. Om programmet fungerar på ett felaktigt sätt kan det förstöra data. Om programmet har datasäkerhetsbuggar kan de vara en bakdörr till ditt IT-system.

Licenser och underhållsavtal

När du skaffar ett IT-program till ditt företag får du rätten att använda det programmet + ett löfte från leverantören att de ska utveckla och underhålla det. Se till att licenser och underhållskontrakt är giltiga.

 • ohjelmat voivat lakata toimimasta
 • päivittämätön ohjelma on tietoturvariski
 • käyttö ilman lisenssiä voi aiheuttaa seuraamuksia
 • toimittajien kanssa kannattaa tehdä ylläpitosopimus – laatu säilyy
 • voiko ohjelmistoa itse ylläpitää ja korjata – pääseekö käsiksi – riittääkö taito

Otillåten användning

Du bör skydda programmen från obehörig användning. Idag används många program som molntjänster. Detta är enkelt och bekvämt för dig och din personal men om inte åtkomsten är skyddad kan också utomstående komma åt programmen

 • käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla suojaudutaan ohjelmien luvattomalta käytöltä
 • ohjelmien käyttöä voidaan myös rajata sijainnin perusteella

Kvaliteten på programmen kan påverka datasäkerheten

När du tar i bruk nya program bör du kontrollera leverantören – är de pålitliga – vet de vad de gör?

 • ylläpidetäänkö ohjelmistoja – tuleeko korjauspaketteja
 • kirjoittaako ohjelma lokieja
 • voidaanko monitoroida

Säkerhetskopiering av programvara

Utöver data bör själva programmen säkerhetskopieras. Om något händer blir det mycket lättare om du kan återställa både data och mjukvara från en säkerhetskopia.

 • itse järjestelmää on hyvä varmuuskopioida → ettei joudu uudellenrakentamaan järjestelmää alusta asti säästetään aikaa ja rahaa

Xifof hjälper gärna till i dessa frågor – vänligen kontakta oss

En pålitlig partner

Skicka meddelande