KONTAKTUPPGIFTER

Xifof Oy

c/o Johan Graeffe
Ankaregatan 4 C
06100 BORGÅ

KUNDSERVICE
Telefon 045 853 6640
E-post info@xifof.com

STÖD
telefon 045 852 8494
E-post tuki@xifof.com

Johan Graeffe
tel. 040 55 01239
johan.graeffe@xifof.com

Vesa Roto
tel. 045 639 5176
vesa.roto@xifof.com

FO-nummer: 0974239-3


Nätfaktura
Nätfakturakod: 003709742393
Operator: Apix Messaging Oy
Operatorkod: 003723327487

Observera om du använder någon av nedanstående operatörer för att skicka fakturor, ska du anävnda följande förmedlingskod: 003723327487
Operatorkod: DABAFIHH Danske Bank Oyj (ent.Sampo Pankki Oyj) Handelsbanken Paikallisosuuspankit Säästöpankit

Xifof support på distans

Ta kontakt