IT-KONSULTERING

Det finns i regel tre skäl till att anlita en IT-konsult.

Du kan hitta bra IT-konsulter hos Xifof Oy.

 • yrityksessä ei ole kukaan kenellä on aikaa hoitaa tiettyä IT-projektia tai IT-tehtävää
 • yrityksessä ei ole osaamista hoitaa tiettyä IT-projektia
 • kustannussyyt – on edullisempaa käyttää IT-konsulttia tiettyyn IT-projektiin

Fördelarna med IT-konsulter

 • IT-konsultilla on aikaa hoitaa asiasi – IT-konsultti myy aikaa
 • IT-konsultilla on osaamista – IT-konsultti myy osaamista
 • maksat ainoastaan tehdystä työstä
  • et maksa ellei IT-konsultti toimita
  • et maksa erityyppisistä poissaoloista
  • et maksa IT-konsultin työkaluista – sinun ei tarvitse ostaa hänelle puhelinta tai tietokonetta
  • IT-konsultti ei vaadi “omaa huonetta” – IT-konsultit työskentelee “missä vaan” – toki kannattaa järjestää asialliset tilapäiset työtilat
 • on helppo päästä eroon IT-konsultista – ei ole vaikeita irtisanomisprosesseja

Kännetecken för en bra IT-konsult

 • luotettava – ajattelee aina sinun yrityksesi parasta
 • tehokas – saa asiat tehtyä nopeasti ja varmasti
  • kokemuksen kautta hyvä IT-konsultti tietää miten eri tilanteissa kannattaa toimia
  • IT-konsulteilla on tehokkaat työkalut
  • IT-konsultilla on laaja verkosto – tuntee monta asiantuntijaa eri osa-alueilta
 • itseohjautuva – hyvä IT-konsultti ei vaadi työnohjausta

Allmän IT-konsult eller en IT-konsult med specialkunnande

Allmän IT-konsult och IT-konsultering

Med allmän IT-konsult menar jag en konsult som har stor IT-kompetens – samma typ av egenskaper som en IT-chef har. Han förstår IT-enheter och vet hur man hittar rimliga lösningar för nästan alla IT-situationer i ett litet/medelstort företag. Den här typen av IT-konsulter deltar ofta i mötet med ditt företags ledningsgrupp när IT-ärenden diskuteras.

Hen vet också hur man gör mycket själv – kavla upp ärmarna och få saker gjorda. Detta ”hands on”-arbete är oftast den allmänna IT-konsultens huvuduppgift hos kunder.

IT-konsult med specialkunnande

En IT-konsult med specialkunnande är ofta en IT-konsult anställd av en systemleverantör. Hen behärskar sitt eget system mycket bra. Till exempel är ekonomistyrning eller affärsresursplanering områden där du kan hitta specialiserade IT-konsulter – och de behövs.

IT-konsulter med specialkunnande bör användas när specialkompetens behövs. Du bör dock tänka på att speciella IT-konsulter ofta ser saker ur sin produkts perspektiv – inte nödvändigtvis ur ditt företags perspektiv. Du måste vara noga med att ditt företags frågor beaktas på bästa sätt och inte föra saker framåt på något IT-systems villkor

IT-konsultkostnader

IT-konsulter köps oftast på timbasis. (Projekt är en separat fråga – om projektet köps till ett paketpris.)

Timavgiften för en bra allmän IT-konsult varierar mellan 80 Euro och 150 Euro. Det finns saker som påverkar priset

 • IT-konsultin kokemus
 • IT-konsultin osaaminen
 • taustalla oleva organisaatio – iso organisaatio tuo mukana hyötyjä – mutta korottaa tavallisesti hintaa

Timpriset för en bra specialist IT-konsult varierar mer. Det finns speciella IT-konsulter som vet hur man gör ”enkla” saker, till exempel att underhålla en vanlig dator. Denna ”IT-supportperson-konsult” kan vara mycket kompetent – men grundläggande IT-support betalas sällan mer än 90 Euro per timme.

Å andra sidan, om vi pratar om en databasexpert för ett stort ekonomistyrningssystem, så är timpriset i en helt annan kategori – vi går från 150 Euro och uppåt. Det finns saker som påverkar priset

 • IT-konsultin kokemus kyseiseltä osa-alueelta
 • IT-konsultin kokemus ja osaaminen juuri kyseisestä IT-järjestelmästä
 • IT-konsultin yleisosaaminen
 • kyseisen IT-järjestelmän markkinatilanne

Xifof hjälper gärna till i dessa frågor – vänligen kontakta oss

En pålitlig partner

Skicka meddelande