XIFOF OY:S VÄRDEN

Vi agerar i varje situation som om vi vore en del av kunden – vi försöker se saker med kundens ögon.

Vi vill att kunden ska se oss som en del av sitt eget företag. När vi har en uppgift given av en kund utför vi den på samma sätt som om det vore vårt eget företags verksamhet – vi letar alltid efter den ur kundens synvinkel bästa lösningen. Vårt företags värderingar är viktiga.

Kundens idé.

Kundens intresse är också vårt intresse

I alla situationer driver vi alltid kundens intresse. Vi lyssnar på kunden och fokuserar på deras verksamhet. Kundens verksamhet är det som styr de lösningar vi erbjuder dem och våra handlingar.

God kvalitet

Med god kvalitet menar vi att vi är noggranna när vi utför arbete åt kunder. Vi gör saker klara och vi korrigerar saker om vi märker att något har gått fel. Kunden ska kunna lita på att de utlovade sakerna sköts och att de görs väl.

Pålitlighet

Det viktigaste vi kan ge våra kunder är pålitlighet. Pålitlighet innebär att vi agerar för kundens bästa i varje situation. Vi söker och erbjuder lösningar som verkligen är bra för kunden.

Tillförlitlighet innebär också att vi inte lämnar ut kundens uppgifter till obehöriga. Det gäller både information relaterad till IT-lösningar och annan kundinformation som vi har fått under vårt arbete.

Långsiktig verksamhet

Långsiktig hållbarhet omfattar både vår verksamhet gentemot kunder och Xifof Oy:s interna verksamhet. När vi börjar göra något är målet att göra ett bra resultat på sikt. Om kunden behöver något letar vi efter en lösning som fungerar nu och passar kundens långsiktiga planer. När vi börjar utveckla något för oss själva letar vi efter en lösning som kommer att tjäna oss under lång tid.

Xifof affärsidé

Affärsidén är att erbjuda kunskap och saker att göra. Vi vill agera som om vi vore kundens egen IT-avdelning. Xifof Oy erbjuder IT-expertis till små och medelstora företag (20 100 datorer). Vi är med och utvecklar och implementerar IT-system för företag. Tillsammans med kundens ledningsgrupp planerar vi lösningar. Vi levererar, installerar och underhåller IT-system. Om vi inte själva är bäst, söker vi det bästa. Vi erbjuder även molntjänster.

Utöver detta erbjuder vi även de tjänster och utrustning som kunderna behöver. Att förstå kundens verksamhet och utveckla deras IT-system för att tjäna sin verksamhet är enligt vår mening det viktigaste. Om vi lyckas erbjuda lösningar som stödjer vår kunds affär, då har vi nöjda kunder, och nöjda kunder förblir våra kunder under lång tid.

Skicka meddelande