IT-PROJEKTIT

On aina syytä suunnitella IT-projekti hyvin. IT-suunnittelussa valmistellaan IT-Projektia, mitä paremmin olet suunnitellut sen paremmin itse IT-projekti onnistuu. IT-projektin aikana toteutetaan suunnitelmat – nopeasti ja tehokkaasti – ja pidetään kustannukset kurissa.

Yrittäjänä tai yritysjohtajana on sinun tehtävä tietää miksi IT-projektiin ryhdytään. Mitkä ovat IT-projektin tavoitteen ja mitkä ovat projektin raamit. Mitä tehdään ja miten se tehdään on IT-projektijohtajan vastuulla. Sinun kannattaa valita hyvä projektinjohtaja ja hyvä projektiryhmä jotta saat onnistuneen projektin. Xifof Oy voi tarjota apua sekä projektijohtajan roolissa että projektiryhmän jäsenenä.

Perinteinen projektimalli (vesiputousmalli)

 • vaatimusten määrittely
 • suunnittelu
 • toteutus
 • testaus
 • asennus
 • dokumentointi
 • ylläpito

Vesiputousmalli on hyvä siinä tilanteissa kun olet aivan selvillä siitä mitä haluat ja kun saadaan täydellinen kuva siitä mihin kaikkeen projekti vaikuttaa

Vesiputousmallin hyödyt

 • tilaajana tiedät mitä saat
 • saat selkeän kuvan kustannuksista jo aikaisessa vaiheessa (edellyttäen ettei tule muutoksia suunnitelmaan)
 • tiedät koko ajan missä mennään ja mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi
 • voit toteuttaa projektin suuressakin organisaatiossa (vaatii hyvän dokumentaation)

Vesiputousmallin haitat

 • on hyvin vaikeata tehdä muutoksia projektiin vaikka on ilmennyt uutta tietoa
 • jos pitäisi tehdä muutoksia projektiin niin pitäisi oikeastaan aloittaa kokonaan uusi projekti uudella aikataululla ja kustannusarviolla
 • näet tuloksen vasta kun projekti on valmis

Ketterä projektimalli

 • yritysjohto kertoo visionsa ja prioriteetit
 • projektiryhmällä on suunnittelupalaveri – laaditaan suunnitelma
  • tähän palataan aina kun tulee uutta relevanttia tietoa
 • suunnitelma toteutetaan ja voidaan toimittaa
 • kun ollaan toimitettu seurataan tulosta – miten tulos toimii
  • käyttäjien palaute on tärkeä
  • mitataan se mitä voidaan mitata
 • palaute ja mittaustulokset kerätään ja analysoidaan
 • palataan suunnittelupalaveriin – ollaan saatu uutta tietoa ja voidaan laatia uusi suunnitelma sen pohjalta

Ketterän projektimenetelmän hyödyt

 • voidaan ketterästi tehdä muutoksia projektin aikana – aina jos saadaan uutta tietoa
 • projektin vaatimuksia voidaan muuttaa projektin aikana, sekä lisätä että poistaa
 • voidaan muuttaa prioriteetit
 • voidaan testata jatkuvasti
 • saadaan ja hyödynnetään palautetta jatkuvast

Ketterän projektimenetelmän haitat

 • lopullisia kustannuksia ei ole niin helppo arvioida projektin alussa
 • lopputulos voi poiketa paljon alkuperäisestä suunnitelmasta
 • malli ei sovi isoihin pitkäkestoisiin projekteihin

Loppupäätelmät

Pienille yrityksille ja suhteellisen pienille projektille suosittelen ketterää projektimallia. Usein on tilanne se että ei tiedetä tarkalleen mitä halutaan – ei osata tehdä täydellistä vaatimuslistaa. Jos tilaat IT-järjestelmän tietyllä lukkoonlyödyllä vaatimuslistalla ja huomaat että et ole ottanut huomioon kaikkia tärkeitä asioita niin olet hankalassa tilanteessa. Toimittaja viittaa vaatimuslistaan ja toteaa ettei kyseinen asia kuulu projektiin – vaikka se sinun mielestä on aivan selvä asia (nyt kun sen olet huomannut).

Jos sinulla on hyvä projektinjohto joka toteuttaa projektin ketterällä projektityöskentelyllä ja IT-järjestelmätoimittajakin on mukana ketterällä asenteella niin lopputulos on todennäköisesti parempi kun vesiputousmallilla. Vesiputousmalli on kankea ja johtaa usein “juupas eipäs” tilanteisiin.

Xifof auttaa mielellään näissä asioissa – ota yhteyttä

Luotettava yhteistyökumppani

Lähetä viesti