IT-KONSULTOINTI

Pääsääntöisesti on kolme syytä käyttää IT-konsulttia.

Xifof Oy:ltä löytyy hyviä IT-konsultteja.

 • yrityksessä ei ole kukaan kenellä on aikaa hoitaa tiettyä IT-projektia tai IT-tehtävää
 • yrityksessä ei ole osaamista hoitaa tiettyä IT-projektia
 • kustannussyyt – on edullisempaa käyttää IT-konsulttia tiettyyn IT-projektiin

IT-konsulttien tuomat edut

 • IT-konsultilla on aikaa hoitaa asiasi – IT-konsultti myy aikaa
 • IT-konsultilla on osaamista – IT-konsultti myy osaamista
 • maksat ainoastaan tehdystä työstä
  • et maksa ellei IT-konsultti toimita
  • et maksa erityyppisistä poissaoloista
  • et maksa IT-konsultin työkaluista – sinun ei tarvitse ostaa hänelle puhelinta tai tietokonetta
  • IT-konsultti ei vaadi “omaa huonetta” – IT-konsultit työskentelee “missä vaan” – toki kannattaa järjestää asialliset tilapäiset työtilat
 • on helppo päästä eroon IT-konsultista – ei ole vaikeita irtisanomisprosesseja

Hyvän IT-konsultin ominaisuudet

 • luotettava – ajattelee aina sinun yrityksesi parasta
 • tehokas – saa asiat tehtyä nopeasti ja varmasti
  • kokemuksen kautta hyvä IT-konsultti tietää miten eri tilanteissa kannattaa toimia
  • IT-konsulteilla on tehokkaat työkalut
  • IT-konsultilla on laaja verkosto – tuntee monta asiantuntijaa eri osa-alueilta
 • itseohjautuva – hyvä IT-konsultti ei vaadi työnohjausta

Yleis-IT-konsultti tai erikois-IT-konsultti

Yleis-IT-konsultti ja IT-konsultointi

Yleis-IT-konsultilla tarkoitan konsulttia kenellä on laaja IT-osaaminen – samantyyppiset ominaisuudet mitä IT-päälliköllä on. Hän ymmärtää IT-kokonaisuudet ja osaa hakea järkeviä ratkaisuja melkein mihin tahansa pienen/keskisuuren yrityksen IT-tilanteeseen. Tämäntyyppinen IT-konsultti osallistuu usein yrityksesi johtoryhmän palaveriin kun käsitellään IT-asioita.

Hän osaa myös tehdä paljon itse – kääriä hihat ja saada asiat hoidettua. Tämä “hands on” tekeminen on useimmiten yleis-IT-konsultin päätyö asiakkailla.

Erikois-IT-konsultti

Erikois-IT-konsultti on usein jonkun järjestelmätoimittajan palveluksessa oleva IT-konsultti. Hän osaa sen osa-alueen yleisesti hyvin ja erityisesti kyseisen IT-järjestelmän todella hyvin. Esimerkiksi taloushallinnon- tai toiminnanohjausjärjestelmät ovat osa-alueita mistä löytyy erikois-IT-konsultteja – ja niitä tarvitaan.

Erikois-IT-konsultteja kannattaa käyttää kun tarvitaan erikoisosaamista. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä että erikois-IT-konsultit usein näkee asiat juuri hänen tuotteensa näkökulmasta – ei välttämättä sinun yrityksesi näkökulmasta. Sinun pitää olla tarkkana siinä että sinun yrityksesi asiat otetaan huomioon parhaalla tavalla eikä viedä asioita eteenpäin jonkun IT-järjestelmän ehdoilla.

IT-konsultin kustannukset

IT-konsultteja ostetaan useimmiten tuntiveloituksella. (Projektit ovat asia erikseen – jos projekti on ostettu pakettihintaan.)

Hyvän yleis-IT-konsultin tuntiveloitus liikkuu 80 Euron ja 150 Euron välillä. Hintaan vaikuttavat asiat on

 • IT-konsultin kokemus
 • IT-konsultin osaaminen
 • taustalla oleva organisaatio – iso organisaatio tuo mukana hyötyjä – mutta korottaa tavallisesti hintaa

Hyvän erikois-IT-konsultin tuntihinta vaihtelee enemmän. On erikois-IT-konsultteja jotka osaavat “helppoja” asioita, esimerkiksi tavallisen tietokoneen ylläpitoa. Tämä “IT-tukihenkilö-konsultti” voi olla hyvin osaava – mutta perus IT-tuesta harvoin maksetaan enemmän kuin 90 Euroa tunnilta.

Jos taas puhutaan ison taloushallintojärjestelmän tietokantaosaajasta niin tuntihinta on aivan toista luokkaa – liikutaan 150 Eurosta ja siitä ylöspäin. Hintaan vaikuttavat asiat on

 • IT-konsultin kokemus kyseiseltä osa-alueelta
 • IT-konsultin kokemus ja osaaminen juuri kyseisestä IT-järjestelmästä
 • IT-konsultin yleisosaaminen
 • kyseisen IT-järjestelmän markkinatilanne

Xifof auttaa mielellään näissä asioissa – ota yhteyttä

Luotettava yhteistyökumppani

Lähetä viesti